вторник, 8 февруари 2011 г.

Нов човек - Вехт човек

Нека си представим ясно как изглежда новият и как - вехтият човек. Ето една примерна таблица, която всеки от нас може да променя и допълва според собственото ни разбиране, обогатявано от практическия ни опит. Ние живеем своя живот с радост и усърдие.
И така -

    Нов човек                                                                         Вехт човек

   очите гледат напред и често - нагоре                            очите гледат надолу

   усмихнати устни                                                              стиснати устни

   уверена походка                                                               уморена походка

   доволство                                                                         мърморене

   отворени ръце и сърце                                                   отдръпване

   благодарност                                                                   критикуване на другите и на себе           
                                                                                             си

   споделяне                                                                        отказ от споделяне

   вяра                                                                                  недоверие

   решителност                                                                   нерешителност

   радост                                                                              униние

   доверие                                                                           подозрителност

   приемащ                                                                         отхвърлящ

   лекуващ                                                                           нараняващ

   даряващ                                                                           отнемащ

   цветен                                                                             сив

   спокоен                                                                           тревожен

  умиротворен                                                                   разстроен

  обичащ                                                                            мразещ

  здрав                                                                               липса на здраве