петък, 8 юли 2016 г.

За ангажираността

 " Думата "ангажираност" е изгубила значението си. Някога ангажираният човек беше някой, който заслужаваше възхищение. Той беше верен и устойчив. Сега ангажираността е нещо, което следва да се избягва. Човек днес не иска да се обвързва.
  Между другото, същото е и с вярата. Ние не искаме да бъдем принудени да ходим на служби през цялото време или да сме задължени да спазваме всички правила. Не искаме да се ангажираме с Бог. Приемаме го, когато се нуждаем от него, или когато нещата вървят добре. Ала действителна ангажираност? Това изисква издържливост - във вярата и в брака.
- А ако човек не иска да се ангажира? - попитах.
- Негов избор. Но се лишава от това, което е от другата страна.
- И какво е от другата страна?
- А - засмя се той. - Щастие, което сам човек не може да открие."

откъс от "Имай вяра", Мич Албомсряда, 6 юли 2016 г.

"Той спи по време на буря"

 "Един мъж си търси работа в една ферма. Подава препоръчителното си писмо на новия си работодател. В него пише само това : "Той спи по време на буря." Собственикът отчаяно се нуждае от помощ, затова наема мъжа. Минават няколко седмици и внезапно, посред нощ, могъща буря разтърсва долината. Събуден от вихрушките дъжд и виещия вятър, собственикът скача от леглото. Вика новия си работник, ала човекът спи дълбоко. И така, той се втурва към обора. Вижда, за свое учудване, че животните са спокойни, подредени, пред тях е насипана изобилна храна. Тича към нивата. Вижда, че житните снопове са вързани и увити в платнища. Препуска към силозите. Вратите са заключени с резета, а зърното е сухо. И тогава разбира. "Той спи по време на буря".
  Приятели мои, ако ние се грижим за нещата, които са важни в живота, ако се отнасяме както трябва с хората, които обичаме, и ако поведението ни отговаря на вярата ни, животът ни не ще бъде прокълнат с болезнения трепет на неосъществения труд. Думите ни винаги ще бъдат искрени, прегръдките ни винаги ще бъдат силни. Никога не ще тънем в агонията на "Бих могъл,... трябваше да...". Ще можем да спим по време на буря.
  И когато дойде време, сбогуването ни ще бъде пълно."
автор Мич Албом  - "Имай вяра"