четвъртък, 26 април 2018 г.

Митичната страна на човека

Повечето хора днес се идентифицират главно със своето съзнание и си въобразяват, че са само това, което знаят за себе си. Всеки, който има дори най - малката представа от психология, обаче, може да си даде сметка колко ограничено е подобно познание. Рационализмът и доктринерството са болестите на нашия век; те претендират, че имат всички отговори. Но много неща, които днес от нашата днешна ограничена гледна точка смятаме за невъзможни, ще бъдат открити. Понятията ни за време и пространство имат само приблизителна валидност и поради това оставят широко поле за по - малко и по - големи отклонения. Предвид подобна възможност аз внимателно се вслушвам в странните митове на душата, внимателно наблюдавам разнообразните събития, които ми се изпречват на пътя, независимо дали пасват на моите теоретични постулати.
За жалост, днес митичната страна на човека е сведена до минимум. Той не може да измисля фабули. В резултат на това твърде много неща му убягват, защото е твърде важно и дори здравословно да се говори за необясними неща. Същото е, ако изпушиш лула пред огъня на камината, слушайки хубава приказка за духове.
К.Г. Юнг