събота, 24 ноември 2012 г.

Кратко въведение в семейната психотерапия

В семейната психотерапия семейтвото се разглежда като затворена система - това, което се случва с един от членовете му, повлиява на всички други и обратно. Системата е изградена от семейството, всеки член на което от своя страна е постоянно свързан с рода, клана, роднините, предците и с всички, които могат да повлияят на настоящото положение. В центъра на системата се намират родителите и децата им, както и родителите на родителите, прадядовците и прабабите и всички предци. Освен това много важни са личности, които по - рано са играли значима роля в семейните отношения - например предишен годеник или настоящ любовник. Поведението и личността на един отделен  член от семейството се разглежда и проучва винагизаедно с условията на неговото родово минало. Във всеки един човек живее силата на предците му - както в добър, така и в лош аспект. Следователно можем да изходим от факта, че всеки е не просто център за самия себе си, а също принадлежи и към своята родова същност. Това е центъра на едно невидимо пространство, което запазва спомените, отстоява определени ценности и норми, и притежава собствена съвест.
Един пример от общ характер? Моля -
тоа е историята на Паул и Хана, чиято баба е загубила мъжа си през войната. От тази трагична случка са засегнати както децата на тази жена (родителите на Паул и Хана), така и самите Паул и Хана.
Паул, момчето, може да получи чрез родовата памет задачата да се идентифицира с дядо си. Така е възможно той да се превърне в саможивец, особено замислен и уравновесен човек и чрез поведението си неосъзнато да се бори против войната и насилието.
Подсъзнателната идентификация на Паул с образа на дядо му може да стигне дотам, че когато Паул достигне възрастта, на която е загинал дядо му, да пострада при злополука.
 Хана в съответствие със своята родова задача, идентифицирайки се с баба си, може дълги години да преживява нейната тъга. Най - интересно е, че Паул и Хана живеят така дори никога да не са чували за загиналия си през войната дядо.
Събитията следват своята вътрешна логика като се подчиняват на причини извън съзнателната опитност, а именно - гласа на родовата същност. Тази логика е странна и се основава на правила, които са трудни за разбиране и приемане. Te проследяват връзката отвъд смъртта и над реалната отговорност или вина, каквото например е значението на думата родов грях. Но смисълът на думите  вина и грях не е достатъчен за обяснение на причинно - следствените връзки.
И така - семейната психология изхожда от факта, че семейството и рода представляват затворена система, която съдържа в себе си както миналото, така и бъдещето.
А какво е астрологична семейна терапия? Новото предстои. :)


петък, 23 ноември 2012 г.

Зодиакът и 12-те принципа 2

Продължаваме приказката на Зодиака -

ДЪЛБОКИЯТ СКОРПИОН

Животът вече познава любовта, която се намира на нивото на Скорпиона. Но тази любов не е достатъчна, за да преодолее смъртта. Скорпионите се раждат по средата на времето, когато природата си взема последно сбогом. И какъв е техният отговор на смъртта, загубата, преходността, които са навсякъде около тях? Той гласи - "Създаване на нов живот".
През погледа на Скорпиона реалността се свежда до вечно повтарящия се процес на сътворение, разрушение и ново сътворение. Последната истина, която Скорпионът открива в себе си, е, че личността е преходна и незначителна.

ПРОСВЕТЛЕНИЯТ СТРЕЛЕЦ

За Скорпиона е ценно само оцеляването на общността, на собствената кръв, на своята раса и всички дейности, свързани с това : да се родиш, да се развиеш, да се бориш за оцеляване, да отгледаш потомци, да умреш! Стрелецът инстинктивно знае, че нациите трябва да живеят мирно една с друга, че от една територия може да се преместиш в друга без опасност за живота, че е възможно да има спортни състезания, при които победителят не убива или не прогонва  сам и да прави, че има книги, музеи, университети и църкви.

ВИСОКОМЕРНИЯТ  КОЗИРОГ

В астрологичния зодиак има горе и долу. Тези позиции - дори само заради положението си, подсказват нещо важно. Така четвъртият знак Рак, който се намира в дъното на кръга, действително символизира нещо от дълбоката вътрешност, нещо лично и свързано с интимната област.
 Най - горната част, десетият знак Козирог, в противовес олицетворява един неличностен принцип : да се стои над нещата, те да се наблюдават отгоре, да се държи дистанция, да се дирижира, контролира и ръководи. Всичко това са качества , които олицетворяват по - значителните постъпки на родените под десетия знак Козирог.

СВОБОДНИЯТ ВОДОЛЕЙ

Водолеят въплъщава освобождението и промяната. Той постоянно е против нещо, той е предателят, човекът, който мисли различно, геният, той е "побърканият". Както на нивото на Козирога всичко се свежда до контрол, правила и принцип, така при Водолея се появява просветленият индивид, истинският човек, който носи законите на живота в себе си и затова не се нуждае от контрол.

ТИХИТЕ РИБИ

Последният знак Риби е новото, при което животът се научава да се отдръпва  сам и да прави място на едно ново съществуване - на един нов живот, който започва отново чрез Овен. Така в знака Риби се откриват идеи като себеотрицание, доброволно отстъпване на инициативата, незачитане на самия себе си за важен, лавиране и изплъзване.

Въведението ни в психологическата астрология приключи. Следващия път е време за вглеждането ни в принципите на семейната психотерапия, за да се приближим с още една стъпка до астрологичната семейна психотерапия, която е един вълнуващ и лечебен процес на себеразвитие.
Животът ни е приключение, което ние създаваме всеки ден. С нещо ново, нещо вдъхновяващо и нещо любимо :)
До следващия път, приятели на себе си!


четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Зодиакът - последователността на 12-те принципа

Последователността на отделните знаци отразява универсалния принцип, че всеки от тях е изграден върху предходния и отвежда идеята му напред. Дванадесетте части се затварят в кръг, като всеки принцип носи част от цялото.

ДИНАМИЧНИЯТ ОВЕН

Той е първи и действително символизира новото начало. Представете си едно яйце, от чиято вътрешност един млад живот се опитва да си проправи път навън. Тогава черупката се счупва, новото създание поема първите си глътки въздух и започва да превзема пространството около себе си. Всичко това е свързано със знак Овен: да започнеш, да се разшириш, да вземеш и да превземеш.

СПОКОЙНИЯТ ТЕЛЕЦ

Все някога нашето новородено ще приеме някое място като свое собствено и чрез съответни действия - като маркиране или ограждане, ще се опита да го обяви за своя територия и собственост. Това е вторият астрологичен принцип, а именно Телец : подсигуряване, маркиране на територия, защитаване, запазване, събиране, присвояване, притежаване.

СОЦИАЛНИТЕ БЛИЗНАЦИ

Третият принцип Близнаци се задейства в момента, когато се събуди нашето любопитство да възприемаме другите живи същества и да започнем контакти с тях. Създава се първична социална реалност. Тя е водена от взаимно  привличане и отблъскване, получаване на удоволствие и преодоляване на страха. Реалността на Близнаците най - добре може да се сравни с играта на деца. Те са в идеален контакт едно с друго, който и при най - малкото смущение или неразбирателство се прекъсва и преминава в противопоставяне и вражда. В отношенията им липсва зрялост и социален респект, да не говорим за партньорство.

ДУШЕВНИЯТ РАК

Човекът, който първо чрез огъня ( Овен ) се е превърнал в личност, после си е присвоил и пригодил към себе си материята ( Телец ), а накрая е завладял елемента въздух ( Близнаци ), сега се изправя пред  Рак и водата. Навлизайки в нея, той попада в тайнствения свят, където живее душата, и започва едно пътуване в себе си и към себе си, сред митовете и приказките, в страната на своите усещания.

УБЕДЕНИЯТ В СЕБЕ СИ ЛЪВ

Родените със Слънце в Лъв са дарени с царствена самоубеденост. Типичните Лъвове са доволни от себе си, живеят тук и сега, и възприемат от света само това, което е удобно за задоволяване на потребностите и изпълнението на желанията им.

РАЗМИШЛЯВАЩАТА ДЕВА

Всеки зодиакален знак символизира една отделна форма на съществуване и всеки стъпва върху предходния, като развива идеите му напред. Девата развива идеите на Лъва, противопоставяйки на Лъвския аз верността на всички други реалности и миналото. От лъвското "Аз съм това, което съм" става "Аз съм това, което мога" и от "Аз живея в настоящето" става "Аз живея с времето, което е, и което идва." Това, че могат да виждат отвъд тук и сега, ги прави мъдри, но също и меланхолични, разсъдливи и въздържани.

СЪГЛАСНАТА ВЕЗНА

Всяка Везна още от първия ден след раждането си знае, че хората около нея са точно толкова важни, колкото самата тя. Везните са хора с изключително настроение, но то не идва, като например при Овена или Рака, непосредствено от стомаха или сърцето. Чувствата на Везната са резултат от хармонията между нея и другите хора. Те се създават, така да се каже, чак когато рефлектират върху друг човек.

Следва продължение... :)


неделя, 18 ноември 2012 г.

Утвърдителни изявления

Мозъкът е устроен така, че може да реши всеки проблем и да изпълни всяка задача, която му поставяте. Думите, които мислим и изричаме, влияят върху тялото ни.
ЕДИН ПРОСТ И ЛЕСЕН НАЧИН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УТВЪРДИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ

1. Представете си визуално това, което искате да постигнете. Приемете нещата такива, каквито бихте искали да ги виждате. Поставете се вътре в представата си и гледайте с очите на човек, който е там. Ако желаете кола, гледайте към света от вътрешността на колата, която сте си избрали - все едно, че вече я карате.
2. Вслушайте се в звуците, които бихте чували, ако вече сте осъществили мечтата си.
3. Изпитайте чувствата, които бихте изпитали, ако вече сте изградили това, което искате.
4. Опишете накратко какво изпитвате, включително и чувствата си.
5. Ако трябва, редактирайте текста си така, че да бъде в хармония с горните препоръки.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УТВЪРДИТЕЛНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА

1. Преглеждайте изявленията си между един и три пъти дневно. Най - подходящото време е рано сутрин, в средата на деня , за да се префокусирате  лягане.
2. Ако не е неудобно, четете всяко от тях на глас.
3. Затворете очи и си представете как изглеждате. Все едно, че наблюдавате сцената от вътрешността на собственото си "аз".
4. Чуйте всички звуци, които бихте чули при успешно изпълнение на това, което описва изявлението ви - грохота на прибоя, рева на тълпата, изпълнението на националния химн. Включете поздравленията на важни хора в живота ви, които ви уверяват, че са много доволни от вашия успех.
5. Изпитайте чувствата, които ще изпитате при постигането на успеха. Колкото по - силни са те, толкова по - мощен е процесът.
6. Отново изкажете на глас своето изявление, а след това повторете процеса и със следващото.

Винаги измервайте успехите си.
Притежавате естествената склонност да подобрявате постигнатите резултати. Ако измервате петте неща, които ще ви помогнат най - много да постигнете личните и професионалните си цели, представете си колко мотивирани ще бъдете всеки път, когато цифрите се повишат във ваша полза.
Когато Тайлър Уилямс започнал да играе в юношеската лига по баскетбол, баща му Рик Уилямс решил да противодейства на обичайното негативно отношение към младежкия спорт, като създал "контролно табло на родителя", в което записвал всички правилни действия на Тейлър, пропускайки грешките му.
Той следял седем показателя, по които синът му можел да допринесе за успеха на отбора. При всяко попадение награждавал сина си с по една точка. Докато треньорите обикновено се концентрират върху отбелязаните точки и спечелените топки, "контролното табло" на Рик отчитало абсолютно всичко позитивно.
Не след дълго Тайлър започнал да използва всяка секунда от почивките между полувремената, за да провери колко точки е събрал. Прибирайки се у дома след мача, той бързал към стаята си, в която окачил табло за резултатите от всеки мач. С помощта на проста графика отчитал в кои отношения бележи успех и в кои не. В хода на първенството графиката му отбелязала стабилен възход. Без нито една остра дума от страна на треньора или на баща си Тайлър ставал все по - добър баскетболист. На всичкото отгоре изпитвал удоволствие от процеса.
Просто решете в коя област искате да си водите статистика, за да демонстрирате своите виждания и да постигнете целите си.


Дневник на успеха

1. Принципите на успеха -
а. поемете 100 % отговорност за живота и успехите си
б. изяснете целите в живота си
в. решете какво искате
г. поставете си специфични и измерими задачи във всички области на живота си
д. определете конкретните действия, които трябва да предприемете, за да ги постигнете
е. започнете да си ги представяте като вече реализирани.

2. Действия -
а. действайте за постигане на най- важните цели ежедневно, с изключение на почивните дни
б. платете цената
в. питайте за всичко, без да се страхувате от отказ
г. търсете и предлагайте обратна информация
д. стремете се към постоянно усъвършенстване
е. не отстъпвайте пред възникващите препятствия

3. Създайте си график -
за да изградите и поддържате инерцията :
а. за довършване на започнатото
б. работете за преодоляване на ограничаващите ви убеждения
в. придобийте трайни работни навици
г. купете си аудио програма за мотивация
д. "не" на хора, които ви пречат
е. намерете си ментор, треньор, наставник

4. Работете върху създаването и усъвършенстването на отношението си към парите -
а. спестявайте и инвестирайте 10 % от заплатата си
б. отделете част от времето и парите си за благотворителност
в. станете по - ценен в очите на своите работодатели или клиенти

И накрая -  Хубавите неща изискват време. А времето работи за теб, приятелю :)


Започваме, приятели, пътя към нашата вътрешна Коледа. Към Успеха, за който всеки от нас е дошъл на тази земя.
Започваме- точка по точка. :) Очаквайте съвсем скоро да се вгледаме в Принципите.

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Навици на успеха

Успехът е въпрос на разбиране и усърдно прилагане на конкретни прости навици, които неизбежно водят към успеха.
Р.Рингър

Навиците определят резултатите. Преуспелите не се изстрелват направо до върха. За да стигнат там, им трябват целенасочени действия, лична дисциплина и много енергия. Навиците, които си създавате оттук нататък, ще определят и посоката, в която ще се развива бъдещето ви.
Работата е там, че ако продължавате да правите нещата по определен начин, със сигурност ще получите и предвидими резултати. Негативните навици носят негативни последствия. Позитивните навици раждат позитивни последствия.
Ето какво могат сърцата ни -


 А ето какво могат ръцете ни -
 
Днес правя неща, които не ми беше хрумвало да правя досега. Ръцете ми, които толкова обичат да пишат, сега чертаят, режат, лепят и майсторят. Това е разтоварващо и вдъхновяващо едновременно, това е нов свят в моя свят. Един нов навик, който води до още и още...
 Моят път ме доведе до тях. А вие следвате ли своя път, мили творци на себе си? До какво ви довежда вашият път? До повече радост, почивка, вдъхновение и удовлетворение? Звучи като позитивно действие. Струва си да го превърнем в навик на успеха, как мислите ?

понеделник, 23 април 2012 г.

За хармонията

Какво е хармонията за всеки от нас ? Какъв образ, какви образи идват при вас, когато си мислите за хармонията? Различни картини, различни чувства. Споделям ви моите, ще се радвам да се докосна до вашите усещания... Ние се срещаме непрестанно в дните си, защо да не се срещат и световете ни? :)
Днес вече нищо не искам.
Днес вече всичко си имам.
Стига ми.
Сега само обичам,
тъй както и аз съм обичана.
Вън ще вали,
а аз съм в дъгата,
на която после
всички ще се усмихваме...

Всеки пътник стига там, за където е тръгнал...
Това е то хармонията - всяка твоя стъпка те приближава към мястото, където отиваш...Хармоничен път, мили хора! :))

събота, 31 март 2012 г.

Радвай се, приятелю!

Ако ти се радваш на вятъра, който духа, ако ти се радваш на дъжда, който вали, ти имаш връзка с вятъра и с дъжда. Дъждът ще донесе своето благо. - Учителят Беинса Дуно.
 Ако ти се радваш на себе си, ти ще донесеш своето благо. Твоите радостни мисли, твоите радостни чувства и постъпки, ще донесат сладките си плодове.
Радвай се, приятелю! Красив като картина, вълнуващ като живота... 
Радвай се на себе си!