вторник, 14 май 2013 г.

Да те възприемат такъв, какъвто си

Поредният прост, но красив парадокс в живота : Когато някой усеща, че друг го възприема такъв, какъвто е, това му дава свободата да върви напред и да започне да си мисли как иска да се промени, как да израсте, как да стане друг, как да постигне максимално онова, което желае да бъде.
  Човек, който е в състояние да усети и да предаде другиму усещането за неподправено възприемане, притежава възможността да окаже сериозна помощ на другия. Това, че приема другия такъв, какъвто е, е важен фактор за изграждането на едно взаимоотношение, в резултат на което другият да расте, да се развива, да извърши творчески промени, да се научи да решава проблеми, да се развие по посока на душевно здраве, да стане по - добър производител и творец и да разгърне пълните си възможности.
Да възприемеш някого такъв, какъвто е, е наистина акт на обич. Усещането, че те възприемат, е усещане, че те обичат.